מתאים להכנת צלי, בתנור, בקדירה, במרק ואפילו כבשר כבוש.